Emeryci i renciści

25-lecie powstania Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

W dniu 22.06.2015 r. na terenie Szkoły Policji w Katowicach odbyła się uroczystość jubileuszu 25-lecia powstania Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. W uroczystościach odbywających się zgodnie z ceremoniałem policyjnym, udział wzięli przedstawiciele Sejmu RP, władz samorządowych, delegacji policji czeskiej, a także emerytowani generałowie policji i czynni komendanci policji woj. śląskiego.

Meldunek od organizatora uroczystości insp. Jarosława Kalety przyjął I Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn. Po okolicznościowych przemówieniach odznaczono osoby szczególnie zasłużone dla środowiska emerytów i rencistów policyjnych. Wśród odznaczonych za wybitne osiągnięcia dla Stowarzyszenia znalazł się Prezes zabrzańskiego koła nadkom. w st. spocz. Marek Adamczyk. Delegacja czeskiej policji odznaczyła okolicznościowymi medalami Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ppłk. w st. spocz. Piotra Stypę. W skład delegacji zabrzańskiego Koła weszli: kom. w st. spocz. Marek Głowania jako sztandarowy, a także skarbnik asp. w st. spocz. Janina Frądczak. Uroczystości zakończył występ orkiestry KWP Katowice i przemarsz kompanii honorowej. Po zakończonych uroczystościach wszystkich gości zaproszono na tradycyjną wojskową grochówkę.

 

Prezes

Zarządu Miejskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów w Zabrzu

nadkom. w st. spocz. Marek Adamczyk

  • I Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego insp. Roman Rabsztyn
  • 25-lecie powstania Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych
  • 25-lecie powstania Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych
  • 25-lecie powstania Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych
  • 25-lecie powstania Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych
  • 25-lecie powstania Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych
Powrót na górę strony