Emeryci i renciści

Świętowali 96 rocznicę utworzenia Policji

W dniu 15 lipca 2015 roku w restauracji „Pod Kasztanami” odbyło się spotkanie integracyjne emerytów i rencistów policyjnych związane z obchodami 96 rocznicy utworzenia policji państwowej.

Jednocześnie obchodzona została 2 rocznica Święta Seniora Policji, które przypada w dniu 16 lipca. Dodatkowo w br. przypada jubileusz 25 rocznicy utworzenia Stowarzyszenia Emerytów I Rencistów Policyjnych. Zabrzańskie Koło było pierwszym Kołem emerytów i rencistów policyjnych, które powstało w okresie przemian ustrojowych. Gośćmi honorowymi spotkania byli komendant Miejski Policji w Zabrzu mł.insp. Dariusz Wesołowski, Prezes Zarządu Wojewódzkiego SE i RP w Katowicach ppłk. Piotr Stypa oraz Prezes zaprzyjaźnionego Koła w Gliwicach nadkom. w st. spocz. Henryk

Mikosz. Po okolicznościowych przemówieniach zaproszeni goście dokonali odznaczenia zasłużonych dla Stowarzyszenia członków w osobach asp. w st. spocz. Janiny Frądczak oraz kom. w st. spocz. Marka Głowani. Spotkaniu towarzyszyło jak zwykle spożywanie kulinarnych atrakcji serwowanych przez personel restauracji.

Prezes

Zarządu Miejskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów w Zabrzu

nadkom. w st. spocz. Marek Adamczyk

Powrót na górę strony