Emeryci i renciści

Spotkanie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach

W dniu 21 czerwca 2016 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Posiedzeniu przewodniczył Prezes ZW ppłk w st. spocz. Piotr Stypa. Gośćmi honorowymi spotkania byli Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński, Naczelnik Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadkom. Gabriela Socha oraz płk w st. spocz. Henryk Borowiński.

Po okolicznościowych przemówieniach oraz wręczeniu odznaczeń zasłużonym dla Stowarzyszenia rozpoczęto cześć roboczą zebrania w której przedstawione zostały sprawozdania poszczególnych komórek odpowiedzialnych za funkcjonowanie organizacji, a także omówiono plan wyjazdu integracyjno – szkoleniowego do Szczyrku we wrześniu 2016 roku. Po podjęciu niezbędnych uchwał zebranie zakończono.

  • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński, Naczelnik Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadkom. Gabriela Socha podczas spotkania z policyjnymi emerytami
  • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński, Naczelnik Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadkom. Gabriela Socha podczas spotkania z policyjnymi emerytami
Powrót na górę strony