Emeryci i renciści

Obchody 25-lecia

W dniu 20 czerwca 2017 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SE i RP w Katowicach.

Spotkanie to związane było z obchodami 25 rocznicy powstania organizacji. W spotkaniu uczestniczyli znamienici goście w osobach: I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Romana Rabsztyna, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego, Prezesa ZG SE i RP Antoniego Dudy. Oprócz wymienionych obecni byli Przewodniczący Komisji socjalnej KWP podinsp. Krzysztof Szala, Przewodniczący NSZZ Policjantów Michał Szczęśniak, Wiceprzewodniczący FSM Henryk Borowiński oraz Przewodniczący NSZZ Rafał Jankowski. W części uroczystej wręczone zostały odznaczenia dla zasłużonych dla Stowarzyszenia. Wśród odznaczonych znaleźli się dwaj emeryci z zabrzańskiego Koła: Wiceprzewodniczący Czesław Szymański oraz Marek Głowania, który pełni obowiązki Wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. Po uroczystych przemówieniach zaproszonych gości nastąpiła część robocza w której dokonano rozliczenia działalności Zarządu wojewódzkiego SE i RP za okres pierwszego półrocza 2017 roku we wszystkich sferach działania. Koordynatorka ds. tzw. Ustawy Represyjnej Ewa Mac przedstawiła dotychczasowe efekty działań w obronie praw słusznie nabytych przez emerytów i rencistów policyjnych oraz plan dalszych działań. Zaproszeni goście odpowiadali na liczne zapytania w kwestiach istotnych dla członków Stowarzyszenia.

                      Prezes

 Zarządu Miejskiego Stowarzyszenia

 Emerytów i Rencistów w Zabrzu

 nadkom. w st. spocz. Marek Adamczyk

 • Uroczyste posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SE i RP w Katowicach
 • Uroczyste posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SE i RP w Katowicach
 • Uroczyste posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SE i RP w Katowicach
 • Uroczyste posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SE i RP w Katowicach
 • Uroczyste posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SE i RP w Katowicach
 • Uroczyste posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SE i RP w Katowicach
 • Uroczyste posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SE i RP w Katowicach
 • Uroczyste posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SE i RP w Katowicach
 • Uroczyste posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SE i RP w Katowicach
 • Uroczyste posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SE i RP w Katowicach
 • Uroczyste posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SE i RP w Katowicach
 • Uroczyste posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SE i RP w Katowicach
Powrót na górę strony