Emeryci i renciści

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze

W dniu 12 lutego 2018 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze, w którym uczestniczył Komendant Miejski Policji w Zabrzu mł.insp. Marek Nowakowski. Podczas zebrania dokonano wyboru nowych władz Koła.

W dniu 12 lutego 2018 roku w świetlicy Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków Koła nr 1 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji zrzeszonych przy KMP w Zabrzu.

W części wstępnej uczestniczył Komendant Miejski Policji w Zabrzu mł.insp. Marek Nowakowski, który odpowiadał na liczne zapytania uczestników zebrania.

W części roboczej zgromadzeni emeryci i renciści dokonali rozliczenia kadencji Zarządu miejskiego z okres 2014-2017 oraz dokonali wyboru nowych władz Koła. Wybrano nowe władze w składzie:

  • Przewodniczący Zarządu – Marek Adamczyk
  • Vice Przewodniczący – Czesław Szymański
  • Sekretarz Koła – Wacław Wesołowski
  • Skarbnik Koła – Janina Frądczak

Komisja Rewizyjna Koła:

  • Przewodniczący Komisji – Jan Fatyga
  • członek Komisji – Krystyna Glijer
  • członek Komisji – Romuald Sztymelski

Jednocześnie w wyniku głosowania wybrany został delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie, którym został jednogłośnie wybrany Marek Głowania.

Rzecznikiem prasowym Koła będzie nadal Prezes Koła Marek Adamczyk.

Prezes

Zarządu Miejskiego Stowarzyszenia

Emerytów i Rencistów w Zabrzu

nadkom. w st. spocz. Marek Adamczyk

Powrót na górę strony