Kierownictwo - Komenda Miejska Policji w Zabrzu

Kierownictwo

Kierownictwo

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W ZABRZU

insp. DARIUSZ KOPEĆ

 

Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - 2001 r.,

Uniwersytet Wrocławski 2004 r.

Przebieg służby:

 • 16 sierpnia 1994 r. - przyjęty do służby - aplikant Pogotowia Policyjnego i Patrolowego Komisariatu V Policji w Katowicach
 • 1 czerwca 1995 r. - policjant pogotowia Policyjnego i Patrolowego Komisariatu V Policji w Katowicach
 • 1 marca 1996 r. - policjant Wydziału Kryminalnego Komisariatu V Policji w Katowicach
 • 15 marca 1996 r. - starszy policjant Wydziału Kryminalnego Komisariatu V Policji w Katowicach
 • 1 lutego 1998 r. - asystent Wydziału Kryminalnego Komisariatu V Policji w Katowicach
 • 1 lipca 2000 r. - detektyw Wydziału Kryminalnego Komisariatu V Policji w Katowicach
 • 1 czerwca 2001 r. - Kierownik Referatu II Wydziału Kryminalnego Komisariatu V Policji w Katowicach
 • 1 maja 2004 r. - Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach
 • 1 września 2005 r. - Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Miejskiej Policji w Katowicach
 • 1 września 2007 r. - p.o. Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach
 • 1 stycznia 2008 r. - Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach
 • 8 kwietnia 2010 r. - p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach
 • 16 czerwca 2010 r. - Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach
 • 23 lutego 2012 r. - Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich
 • 18 stycznia 2019 r. - p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu
 • 1 maja 2019 r. - Komendant Miejski Policji w Zabrzu

 

I ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W ZABRZU

 mł. insp. JACEK NOWAK

Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - 2000 r., Absolwent Akademii Świętokrzyskiej na kierunku Politologia - 2003 r., Studia PodyplomoweZarządzenie i Umiejętności Managerskie - Uniwersytet Śląski – 2005 r., Studia Podyplomowe - Zarządzanie Kryzysowe - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie - 2014 r.

Przebieg służby:

 • 16 października 1991 r. - przyjęty do służby - aplikant Plutonu Konwojowo-Ochronnego wydziały Prewencji KRP w Zabrzu
 • 1 marca 1993 r. - policjant Plutonu Konwojowo-Ochronnego Wydziału Prewencji KRP w Zabrzu 
 • 1 listopada 1995 r. - starszy policjant Plutonu Konwojowo-Ochronnego Wydziału Prewencji KRP w Zabrzu 
 • 1 maja 1998 r. - asystent Sekcji I Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KRP w Zabrzu
 • 1 kwietnia 1999 r. - asystent Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KMP w Zabrzu
 • 16 sierpnia 2000 r. - specjalista Sekcji Kryminalne KMP w Zabrzu
 • 1 kwietnia 2001 r. - Kierownik Referatu Kryminalnego KP III w Zabrzu
 • 2 lutego 2004 r. p.o. Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji III w Zabrzu
 • 1 maja 2004 r. -Zastępca Komendanta Komisariatu Policji III w Zabrzu
 • 1 października 2009 r. -Zastępca Komendant Komisariatu Policji V w Zabrzu
 • 1 listopada 2013 r. - p.o. Komendanta Komisariatu Policji V w Zabrzu
 • 2 stycznia 2014 r. - Komendant Komisariatu Policji V w Zabrzu
 • 1 kwietnia 2016 r. - Komendant Komisariatu Policji III w Zabrzu
 • 15 lutego 2018 r. - Komendant Komisariatu Policji I w Zabrzu
 • 10 sierpnia 2019 r. - p.o. Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu
 • 16 listopada 2019 r. -  Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu
 • 3 stycznia 2020 r. - p.o. Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu
 • 1 kwietnia 2020 r. - Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu

 ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W ZABRZU

 nadkom. Jarosław Bąk

 

Przebieg służby:

 • 1998 r. - przyjęty do służby w Policji – aplikant KWP Katowice
 • 1999 r. - Referat Konwojowo – Ochronny Wydziału Prewencji KMP w Katowicach
 • 2000 - 2001 r. - Wydział Prewencji Komisariatu Policji II w Katowicach
 • 2001 - 2002 r. - Zespół operacyjno – rozpoznawczy Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji II w Katowicach
 • 2002 - 2003 r. - Zespół dochodzeniowo – Śledczy Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji II w Katowicach
 • 2003 – 2007 r. - Referat obsługi zdarzeń drogowych Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach
 • 2007 – 2008 r. - Referat ds. wykroczeń Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach
 • 2009 - 2011 r. - Zespół dyżurnych Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach
 • 2011 - 2015 r. - specjalista zespołu operacji Policyjnych Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach
 • 2015 – 2016 r. - Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach
 • 2016 – 2019 r. - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach
 • 03 stycznia 2020 r. - p.o. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu
 • 01 kwietnia 2020 r. - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu