Bezpieczeństwo pieszych pod szczególnym nadzorem - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Zabrzu

Wiadomości

Bezpieczeństwo pieszych pod szczególnym nadzorem

Data publikacji 08.11.2016

Nadmierna prędkość, niesprzyjające warunki atmosferyczne, brak uwagi, czy nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – to najczęstsze przyczyny potrąceń, do jakich dochodzi na przejściach dla pieszych z winy kierowców. Niestety, nie każdy pamięta, że zbliżając się do przejścia, należy zwiększyć swoją czujność i zmniejszyć prędkość pojazdu. Przypominać będą o tym dzisiaj zabrzańscy policjanci podczas trwających działań „Kontrola drogowa – pieszy”.

Nieustąpienie pierwszeństwa, zbyt duża prędkość, czy po prostu brak rozsądku – to główne przyczyny zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. Dlatego też zabrzańscy policjanci apelują o szczególną ostrożność do kierowców, którzy zbliżają się do przejść. Zwłaszcza teraz, gdy niesprzyjające warunki atmosferyczne i szybciej zapadający zmrok ograniczają widoczność. Wystarczy zwolnić, obserwować, co dzieje się na jezdni, a do żadnej drogowej tragedii nie dojdzie. Cykliczne działania „Kontrola drogowa – pieszy” ukierunkowane są na zapewnienie bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu oraz na dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. Dzisiejsza akcja ma poprawić bezpieczeństwo na zabrzańskich drogach, zwłaszcza w rejonach przejść dla pieszych oraz wzbogacić wiedzę wszystkich użytkowników ruchu, aby uniknąć kolizji i wypadków wynikających z brawury i nieznajomości przepisów. Zabrzańska drogówka wzmożone kontrole prowadzić będzie do 22.00.