Okiem kamery ujawniali drogowe wykroczenia - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Zabrzu

Wiadomości

Okiem kamery ujawniali drogowe wykroczenia

Data publikacji 10.01.2017

Do 14.00 trwały policyjne działania „Kontrola drogowa – pieszy”. Tym razem funkcjonariusze zabrzańskiej drogówki wspomagani byli przez katowickich policjantów, którzy przyjechali samochodem RSD, służącym m.in. do ujawniania i rejestracji wykroczeń popełnianych przez pieszych i kierujących.

Działania rozpoczęły się już o godzinie 6.00. Objęto nimi rejon oznakowanych przejść dla pieszych przy Placu Teatralnym. Analiza zdarzeń drogowych wskazuje, że w ostatnim czasie doszło właśnie w tym rejonie do wzrostu zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. Dlatego też zabrzańscy policjanci dbający o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego skupili swoje działania głównie w tym rejonie. Przejeżdżanie skrzyżowań na czerwonym świetle, pokonywanie przejść dla pieszych również na czerwonym świetle i nie ustępowanie pierwszeństw pieszych to główne wykroczenia popełniane dzisiaj. Ujawniane były one za pomocą Ruchomego Stanowiska Dowodzenia. Jest to pojazd wyposażony m.in. w kamery, które rejestrują popełnione przez uczestników ruchu drogowego wykroczenia. Policjanci pełniący służbę w RSD za pośrednictwem kamer obserwowali zachowanie kierowców przejeżdżających przez skrzyżowanie. Kiedy zauważyli pojazd, który wjechał na skrzyżowanie pomimo zapalonego czerwonego światła, drogą radiową powiadamiali o tym patrol znajdujący się kilkaset metrów dalej. Tam nie utrudniając ruchu innym uczestnikom ruchu drogowego, pojazd ten był zatrzymywany, a jego kierowca karany mandatem karnym. W ten sposób ujawniane były również wykroczenia popełniane przez pieszych. Zabrzańska drogówka zapowiada, że jeszcze nie raz będą prowadzone działania przy użyciu RSD.