Bezpieczny przedszkolak jeździ w foteliku - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Zabrzu

Wiadomości

Bezpieczny przedszkolak jeździ w foteliku

Data publikacji 22.05.2018

Policjant zabrzańskiej komendy odwiedził dzieci w Przedszkolu nr 19 i przeprowadził pogadankę o tym, dlaczego dzieci podróżujące samochodem muszą korzystać z fotelików oraz pasów bezpieczeństwa. W lekcji poświęconej bezpieczeństwu w czasie jazdy samochodem udział wzięło 90 przedszkolaków.

Trudno o bardziej zaangażowanych uczestników policyjnych prelekcji niż przedszkolaki. Dowiedli tego podopieczni z Przedszkola nr 19 w Zabrzu, które na zaproszenie dyrekcji odwiedził policjant z zabrzańskiej komendy zajmujący się na co dzień profilaktyką. Mundurowy spotkał się z dziećmi, aby wytłumaczyć im, dlaczego podróżując samochodem muszą siedzieć w specjalnym foteliku oraz korzystać z pasów bezpieczeństwa. Bo o samym fakcie potrzeby korzystania z fotelika i pasów bezpieczeństwa dzieci doskonale wiedziały. 90 małych słuchaczy wręcz wyrywało się do odpowiedzi na pytania zadawane przez policjanta. Poziom wiedzy przedszkolaków jest zadowalający, mundurowy musiał rozwiać jedynie drobne wątpliwości. Czy siedząc w foteliku muszę też mieć zapięty pas? „Eksperyment” z przedszkolnym krzesełkiem występującym w roli fotela samochodowego wyjaśnił dobitnie tę kwestię. Na zakończenie spotkania dzieci podarowały policjantowi przygotowana przez siebie pamiątkową laurkę.

Przypominamy, że w 2015 roku zmianie uległy przepisy dotyczące przewożenia dzieci w samochodzie.

W porównaniu do dotychczasowych przepisów zniknęło kryterium wieku dziecka, a pozostało jedynie kryterium wzrostu, tj. poniżej 150 cm. Tak więc również dziecko, które ukończyło 12 lat, a jednocześnie nie osiągnęło wymaganego wzrostu, powinno być przewożone w foteliku bezpieczeństwa lub urządzeniu przytrzymującym dla dzieci.

Wprowadzonych zostało również kilka odstępstw od ogólnych zasad przewożenia dzieci. Dopuszczono m.in., aby dzieci mieszczące się w przedziale wzrostu 135–150 cm, podczas przewożenia na tylnym siedzeniu były przytrzymywane za pomocą pasów bezpieczeństwa pojazdu, a więc bez fotelika oraz urządzenia przytrzymującego, jeżeli ze względu na masę i wzrost tego dziecka nie jest możliwe zapewnienie mu odpowiedniego urządzenia. W praktyce dotyczy to przewożenia dziecka mieszczącego się w powyższym przedziale wzrostu, którego waga ciała przekracza 36 kg, a więc przewidzianą w przepisach maksymalną wagę dla urządzenia przytrzymującego dla dziecka. Powyższe wyłączenie nie dotyczy przewożenia dziecka na przednim siedzeniu pojazdu, co powinno każdorazowo odbywać się z wykorzystaniem fotelika lub urządzenia przytrzymującego.

Kolejny wyjątek od ogólnych zasad przewożenia dzieci samochodem osobowym oraz małym samochodem ciężarowym dopuszcza przewożenie na tylnym siedzeniu trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa pojazdu, w przypadku, gdy dwoje dzieci jest przewożonych w urządzeniach przytrzymujących zainstalowanych na tylnym siedzeniu i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego urządzenia. W praktyce ten przepis ma zastosowanie dla przewozu typowym samochodem osobowym, a więc przeznaczonym dla maksymalnie 5 osób łącznie z kierowcą. W samochodach osobowych o liczbie miejsc 6-9 i dwóch rzędach tylnych siedzeń, ze względu na odpowiednio duże wymiary (w tym szerokość siedzeń), zainstalowanie urządzenia przytrzymującego dla każdego przewożonego dziecka nie stwarza już żadnych problemów.

Nowe przepisy zakazują przewożenia dziecka w wieku poniżej 3 lat w pojeździe niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik lub w pasy bezpieczeństwa i inne urządzenie przytrzymujące. Aktualny pozostaje zakaz przewożenia dziecka tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu, z tą jednak różnicą, że przepis ten dostosowano do postępu technicznego. Nie jest już istotny sam fakt wyposażenia pojazdu w poduszkę powietrzną dla pasażera, co dotychczas wykluczało możliwość przewożenia dziecka w taki sposób, lecz to, czy jest ona aktywna. Ponadto - w odróżnieniu od dotychczasowego brzmienia - przepis ten umożliwia przewożenie dziecka na przednim siedzeniu pojazdu z wykorzystaniem zarówno fotelika bezpieczeństwa, jak również innego urządzenia przytrzymującego.

Zachowane zostały dotychczasowe wyłączenia dotyczące przewożenia dzieci pojazdami takimi jak taksówka, specjalistyczny środek transportu sanitarnego oraz pojazd Policji, Straży Granicznej lub straży gminnej (miejskiej).

Zniesiono natomiast wyłączenie dotyczące przewożenie dziecka autobusem. W związku z tym przewożenie dziecka tego rodzaju pojazdem podlega tylko wyłączeniu ogólnemu (brak pasów bezpieczeństwa w autobusie) oraz wyłączeniom szczególnym, uregulowanym w art. 39 ust. 2 pkt 10 – 11 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Ponadto istotną zmianą jest nałożenie, obok obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach bezpieczeństwa lub w innych urządzeniach przytrzymujących, obowiązku dostosowania urządzenia do masy i wzrostu dziecka, zgodności tego urządzenia z właściwymi warunkami technicznymi, jak również jego prawidłowego zamontowania - zgodnie z zaleceniami producenta. Niespełnienie jednego z powyższych obowiązków zagrożone jest karą grzywny.