Podsumowanie działań "Bus&Truck" - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Zabrzu

Wiadomości

Podsumowanie działań "Bus&Truck"

Data publikacji 13.02.2020

Wczoraj na terenie całego kraju prowadzone były działania kontrolno-prewencyjne „Bus&Truck”. Policjanci zabrzańskiej drogówki wspólnie z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego prowadzili działania na terenie naszego miasta, które miały na celu ujawnianie i eliminowanie naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego rzeczy i osób.

Podczas prowadzonych działań policjanci zwracali szczególną uwagę na:

  • stan techniczny i wyposażenie pojazdów,
  • czas pracy kierowców,
  • sposób przewożenia ładunków

Ponadto policjanci sprawdzali, czy w pojazdach wykonujących przewóz drogowy osób, liczba pasażerów nie przekraczała wskazanej w dowodzie rejestracyjnym. Kontrolowali  także stan trzeźwości kierujących. Należy podkreślić, iż na kierowcach i przewoźnikach obsługujących przejazdy pasażerskie ciąży duża odpowiedzialność. Od ich kwalifikacji i rzetelności zależy zdrowie, a nawet życie osób podróżujących autobusami i tzw. busami. Dobór miejsc kontroli pojazdów nastąpił na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz natężenia ruchu pojazdów wykonujących przewozy na wybranych odcinkach dróg. Do działań włączyła się również Inspekcja Transportu Drogowego. W trakcie działań zabrzańscy policjanci skontrolowali 119 pojazdów, w tym 105 pojazdów ciężarowych. Na kierujących nałożono 19 mandatów karnych i zastosowano 54 pouczenia. W wyniku przeprowadzonych kontroli stanu technicznego pojazdów, policjanci zatrzymali 9 dowodów rejestracyjnych. Oprócz powyższych działań, policjanci zabrzańskiej drogówki wykonywali również inne czynności takie jak obsługa zdarzeń drogowych, których wczoraj na terenie Zabrza było 9. Planowane są kolejne akcje, w których w szczególności kontrolowane będą samochody służące do transportu