"Bezpieczna A4" - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Zabrzu

Wiadomości

"Bezpieczna A4"

Data publikacji 14.01.2021

Zabrzańscy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego wzięli dziś udział w działaniach "Bezpieczna A4", które organizowane są przez Ślaską i Opolską Policję. Akcja skierowana była na eliminowanie negatywnych zachowań kierujących, którzy poruszaj się po tresie A4. Ma to szczególne znaczenie w związku z pogorszeniem się warunków atmosferycznych.

Głównym celem przeprowadzonych działań była poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez eliminowanie z niego kierujących, którzy swoim zachowanie na drodze stwarzali zagrożenie. Zabrzańscy policjanci drogówki podczas dziań wykorzystali nieoznakowany radiowóz wyposażony w wideo rejestratory. Tego tupu radiowozy najlepiej sprawdzają się podczas patrolowania autostrad i tras szybkiego ruchu.

Policjanci przypominają, nasze bezpieczeństwo, jako uczestników ruchu drogowego, zależy w głównej mierze od nas samych! Brak należytej ostrożności i wyobraźni wszystkich uczestników ruchu może doprowadzić do bardzo niebezpiecznych zdarzeń. Dlatego policjanci apelują o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz dostosowanie prędkości pojazdu do panujących warunków atmosferycznych.

  • Policjanci ruchu drogowego podczas kontroli pojazdu na autostradzie A4
  • Policjanci ruchu drogowego podczas kontroli pojazdu na autostradzie A4
  • Policjanci ruchu drogowego podczas kontroli pojazdu na autostradzie A4
  • Widok z wnętrza radiowozu na drogę. W radiowozie są policjanci ruchu drogowego.
  • Tylna szyba nieoznakowanego radiowozu, na tle autostrady. Za szybą na wyświetlaczu pokazuje się napis Policja.
  • Policjanci ruchu drogowego podczas kontroli pojazdu na autostradzie A4
  • Policjanci ruchu drogowego podczas kontroli pojazdu na autostradzie A4
  • Policjanci ruchu drogowego podczas kontroli pojazdu na autostradzie A4
  • Widok z wnętrza radiowozu na drogę. W radiowozie są policjanci ruchu drogowego.