Policjant z zabrzańskiej komendy oddał osocze - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Zabrzu

Wiadomości

Policjant z zabrzańskiej komendy oddał osocze

Data publikacji 20.01.2021

Zapotrzebowanie na osocze cały czas jest duże. To cenny dar, który wspiera chorych na COVID-19 w powrocie do zdrowia. Każdy, kto przeszedł zakażenie i spełnia określone warunki, może się włączyć w pomoc. Tak zrobił aspirant sztabowy Dariusz Miszka, stawiając się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Katowicach, by oddać osocze.

Teraz kiedy sam zmierzył się z wirusem i jest ozdrowieńcem, zdecydował się wspomóc leczenie chorych na COVID-19. We wtorek (19 stycznia) oddał osocze w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Dariusz sam zachęca innych, by w ten sposób włączyli się do walki z pandemią. To nic nie kosztuje, a wspomaga powrót chorych do zdrowia.

Osocze może zostać pobrane od osób, które:

-spełniają podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U.2017 poz. 1741) Link do Rozporządzenia;
-przechorowały COVID-19 bądź przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (potwierdzone testami, bądź wpisem w aplikacji gabinet.gov.pl), zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, czyli minęło co najmniej:

- 28 dni od zakończenia objawów;
- 18 dni od zakończenia izolacji w przypadku osób, które przeszły zakażenie w sposób bezobjawowy;
- są w wieku 18-65 lat;

w przypadku przeprowadzonej w przeszłości transfuzji oraz kobiet po przebytej ciąży w wywiadzie wymagane będą dodatkowe badania, które wykonane zostaną przez Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Rekomendujemy wcześniejszy bezpośredni kontakt telefoniczny z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ponieważ szczegóły pobrania są ustalane indywidualnie z każdym dawcą.