Jutro działania "NURD" - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Zabrzu

Wiadomości

Jutro działania "NURD"

Data publikacji 25.02.2021

W piątek zabrzańscy policjanci ruchu drogowego na terenie naszego miasta wezmą udział w ogólnopolskich działaniach „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Działania te mając charakter kontrolno-prewencyjny prowadzone są przez policjantów cyklicznie, w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Należą bowiem oni do grupy użytkowników dróg szczególnie narażonych na tragiczne skutki tych zdarzeń.

Od godziny 6.00 aż do 22.00 potrwają działania zabrzańskiej drogówki w ramach akcji ogólnopolskiej „NURD”. Kierujący pojazdem zbliżający się do przejścia dla pieszych lub skrzyżowania jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności. Kierowca w takiej sytuacji powinien ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu (art. 26 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym). Pieszy natomiast powinien mieć świadomość, że fakt korzystania z wyznaczonego przejścia, nie upoważnia go do wchodzenia na jezdnię, bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pojazd.

Pieszy także zobowiązany jest m.in. do:

  • korzystania z chodnika lub drogi dla pieszych, a w przypadku ich braku – z pobocza,
  • poruszania się lewą stroną pobocza w przypadku braku chodnika,
  • jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi,
  • piesi idący jezdnią zobowiązani są iść jeden za drugim, jedynie na drodze o małym natężeniu ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie,
  • pieszy może korzystać z drogi dla rowerów w razie braku chodnika lub pobocza albo braku możliwości korzystania z nich wówczas pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.

Policjanci podczas działań będą przypominali niechronionym uczestnikom ruchu, aby niezależnie od pory roku, zadbali o to, by być widoczni dla kierujących pojazdami. Dlatego niezbędne staje się wyposażenie roweru w zgodne z przepisami prawa światła zarówno przednie, jak i tylne, a osoby piesze zdecydowanie powinny zaopatrzyć się w elementy odblaskowe. Przypominamy, że po zmierzchu poza obszarem zabudowanym noszenie elementów odblaskowych przez pieszych jest obowiązkowe.