Wiadomości

Podsumowanie wczorajszych działań "Bezpieczny Pieszy"

Data publikacji 13.10.2021

Zabrzańscy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, przeprowadzili wczoraj na terenie naszego miasta działania Bezpieczny Pieszy. Policjanci zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyglądali się, czy sami piesi nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego

W rejonach miejsc przemieszczania się pieszych policyjne patrole w ramach działań "Bezpieczny Pieszy" wczoraj obserwowały, jak niechronieni uczestnicy ruchu drogowego oraz zmotoryzowani stosują się do przepisów. Policjanci z zabrzańskiej drogówki ujawnili prawie 50 wykroczeń, spośród których wszystkie popełnili piesi. Najczęściej popełniane wykroczenia to przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym oraz przechodzenie przez jezdnię na czerwonym świetle. Warto wspomnieć, że pracę policjantów wspierał nowoczesny system mobilnego monitoringu, który z dalszej odległości ujawniał osoby niestosujące się do obowiązujących przepisów. Takie działania będą przeprowadzane systematycznie.

Po raz kolejny apelujemy do kierowców i pieszych! Tylko przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w połączeniu z rozsądkiem i rozwagą, mogą nas ustrzec przed kalectwem lub utratą życia. A odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa na wszystkich użytkownikach drogi.

Powrót na górę strony