Wiadomości

Działania "NURD" na zabrzańskich drogach

Data publikacji 12.05.2022

Od rana zabrzańscy policjanci ruchu drogowego prowadzą na terenie naszego miasta akcję „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Działania te mając charakter kontrolno-prewencyjny prowadzone są przez policjantów cyklicznie, w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Należą bowiem oni do grupy użytkowników dróg szczególnie narażonych na tragiczne skutki tych zdarzeń.

Od wczesnych godzin porannych do późnych godzin wieczornych potrwają działania zabrzańskiej drogówki w ramach akcji Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". W trakcie działań policjanci zwracają szczególną uwagę na nieprawidłowe zachowania w stosunku do pieszych, jak również na samych pieszych czy rowerzystów łamiących przepisy ruchu drogowego.

Przypomnijmy, że kierujący pojazdem zbliżający się do przejścia dla pieszych lub skrzyżowania jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności. Kierowca w takiej sytuacji powinien ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu (art. 26 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym). Pieszy natomiast powinien mieć świadomość, że fakt korzystania z wyznaczonego przejścia, nie upoważnia go do wchodzenia na jezdnię, bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pojazd.

Pieszy także zobowiązany jest m.in. do:

  • korzystania z chodnika lub drogi dla pieszych, a w przypadku ich braku – z pobocza,
  • poruszania się lewą stroną pobocza w przypadku braku chodnika,
  • jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi,
  • piesi idący jezdnią zobowiązani są iść jeden za drugim, jedynie na drodze o małym natężeniu ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie,
  • pieszy może korzystać z drogi dla rowerów w razie braku chodnika lub pobocza albo braku możliwości korzystania z nich wówczas pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.

Policjanci podczas działań przypominają również niechronionym uczestnikom ruchu, aby zadbali o to, by być widoczni dla kierujących pojazdami. Przypominamy, że po zmierzchu poza obszarem zabudowanym noszenie elementów odblaskowych przez pieszych jest obowiązkowe.

Powrót na górę strony