Pomoc ofiarom przestępstw

Uruchomiono telefon zaufania

Wychodząc na przeciw potrzebie właściwej obsługi klientów jednostek Policji oraz zapewnienia pomocy ofiarom przestępstw Komendant Główny Policji uruchomił na szczeblu Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach całodobową infolinię o numerze 0-800-163-090 pod nazwą "Telefon 10 minut". Ideą tej infolinii jest udzielanie doraźnej pomocy obywatelowi, który zgłosił się do jednostki Policji i oczekuje na przyjęcie  zawiadomienia o przestępstwie przez dłuższy czas niż 10 minut. W przypadku otrzymania za pośrednictwem "Telefonu 10 minut" sygnału o przedłużającym się czasie oczekiwania na przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie, obsługujący infolinię funkcjonariusze Wydziału Kontroli KWP w Katowicach będą podejmować interwencję w imieniu obywatela we właściwej ze względu na miejsce pobytu klienta jednostce Policji.

"Telefon 10 minut" służy do przyjmowania informacji oraz udzielania pomocy osobom, które zgłosiły się do jednostki Policji w celu złożenia zawiadomienia o przestępstwie i nie zostały obsłużone w ciągu 10 minut. Podany powyzej numer telefonu może także spełniać rolę "telefonu skargowego", służącego do przyjmowania informacji ( w tym także anonimowych ) dotyczących funkcjonariuszy lub pracowników Policji, braku reakcji na zgłoszenia interwencji, przestępczych działań lub powiązań funkcjonariuszy Policji, zapisów na rozmowy w sprawach skarg.

Powrót na górę strony