Pomoc ofiarom przestępstw

Punkty pomocy ofiarom przestępstw w woj. śląskim

 

 BIELSKO-BIAŁA

 

podmiot prowadzący punkt:
> Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowych w Bielsku-Białej
lokalizacja:
> jak wyżej
ul. Piękna 2
43-300 Bielsko-Biała
kontakt:
> (33)8146221
punkt funkcjonuje:
> całodobowo
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> st.sierż. Andrzej Pawlus
> kom. Jarosław Gilewski
> asp. Ryszard Trembla
> mł.asp. Andrzej Chmiel
> sierż.sztab. Grzegorz Hess
> sierż. Marek Jurzak
> mł.asp. Dariusz Gębuś
> st.sierż. Wojciech Szczotka
> nadkom. Edward Przeciszewski
> asp. sztab. Mirosław Żurek
> sierż. sztab. Adrian Porębski
> st.post. Henryk Bednarek
> podkom. Rafał Prylioński
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> wtorki w godz. 18:30 -19:30


 
 

BYTOM

 

podmiot prowadzący punkt:
> Centrum Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu i Ich Rodzinom w Bytomiu
lokalizacja:
> Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"
ul. Szymały 126
41-933 Bytom
kontakt:
> (32)2890684
punkt funkcjonuje:
> piątki 14.00 - 16.00
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> st.asp. Adam Jakubiak
> mł.asp.. Leszek Gołombek
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> piątki 14.00 - 16.00

 

podmiot prowadzący punkt:
> Centrum Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu i Ich Rodzinom w Bytomiu
lokalizacja:
> Parafia Ewangelicko Augsburska w Bytomiu Miechowicach
ul. Matki Ewy 1
41-908 Bytom
kontakt:
> (32)286 33 34
punkt funkcjonuje:
> wtorki 15.00 - 17.00
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> asp.szt. Adam Jakubiak
> st.asp.Jerzy Piwoński
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> wtorki 15.00 - 17.00


 

CHORZÓW

 

podmiot prowadzący punkt:
> Komenda Miejska Policji w Chorzowie
lokalizacja:
> Ośrodek Promocji Rodziny przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rodziny
Plac św. Jana 31 a
41-503 Chorzów
kontakt:
> (32)2412068
> (32)7715265
> osrodek@stowarzyszenienarzeczrodziny.org
> chorzów@policja.katowice.pl
punkt funkcjonuje:
> wtorki 15.00 - 17.00
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> st.asp. Marek Nowak
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> wtorki 15.00 - 17.00


 

CIESZYN

 

podmiot prowadzący punkt:
> Centrum Edukacji Profilaktyki i Terapii „Kontakt”
lokalizacja:
> jak wyżej
ul. ks. Janusza
43-400 Cieszyn
kontakt:
> (33)4795455
> (33)8522412
> bycrazem@wp.pl
> www.free.ngo.pl/bycrazem
punkt funkcjonuje:
> poniedziałki 9.00 - 12.00
> wtorki 13.00 - 20.00
> środy 8.00 - 13.00
> czwartki 9.00 - 12.00
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> st.asp. Jarosław Holisz
> asp. Andrzej Kotys
> asp. Wiesław Kasprzyk
> mł.asp. Jarosław Puchałka
> sierż.szt. Janusz Mołek
> mł.asp. Łukasz Żyła
> sierż. Ireneusz Kopiec
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> wtorek i czwartek w godz. 17.00 - 19.00


 

CZELADŹ

 

podmiot prowadzący punkt ;
> Starostwo Powiatowe w Będzinie Urząd Miejski w Czeladzi
lokalizacja:
> Punkt Pomocy Ofiarom Przestępstw Kompleks MOPS w Czeladzi, S
Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Miasta - METAMORFOZA w Czeladzi
adres: Czeladź ul. 11-go Listopada 8
kontakt:
> (32)2658463
czas urzędowania:
> w poniedziałki od 16.00 do 18.00
osoba odpowiedzialna:
> Czesław Bachura - prezes
osoby pełniące dyżury:
> kuratorzy zawodowi i społeczni Sądu Rejonowego w Bedzinie
> oraz przedstawiciele MOPS w Czeladzi


 

CZĘSTOCHOWA

 

podmiot prowadzący punkt:
> Biuro Porad Obywatelskich Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
lokalizacja:
> jak wyżej
ul. Śląska 22
42-200 Częstochowa
kontakt:
> (34)3653044
> bpo.cz@interia.pl
punkt funkcjonuje:
> od poniedziałku do czwartku 10.00 -16.00
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> nadkom. Stanisława Gruszczyńska
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> wg grafiku 13.00 - 16.00

 

podmiot prowadzący punkt:
> Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
lokalizacja:
> jak wyżej
ul. Jasnogórska 26
42-200 Częstochowa
kontakt:
> (34)3682182
> mops@czestochowa.um.gov.pl
punkt funkcjonuje:
> poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

podmiot prowadzący punkt:
> Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
lokalizacja:
> jak wyżej
ul. Wolności 44
42-200 Częstochowa
kontakt:
> (34)3243443
punkt funkcjonuje:
> poniedziałki, środy, czwartki 7.30 - 15.30
> wtorki 7.30 - 17.00
> piątki 7.30 - 15.00
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> nadkom. Małgorzata Długosz
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> według grafiku posiedzeń

 

podmiot prowadzący punkt:
> Ośrodek Terapii Uzależnień
lokalizacja:
> jak wyżej
ul. Barlickiego 2
42-200 Częstochowa
kontakt:
> (34)3675037
punkt funkcjonuje:
> poniedziałki, środy 8.00 - 20.00
> czwartki, piątki 8.00 - 18.00
> soboty 9.00 - 12.00
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> nadkom. Stanisława Gruszczyńska
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> wg grafiku 17.00 - 18.00

 

podmiot prowadzący punkt:
> Punkt Przyjęć Mieszkańców
lokalizacja:
> jak wyżej
ul. Mickiewicza 25/31
42-200 Częstochowa
kontakt:
> (34)3691144
punkt funkcjonuje:
> środy, piątki 16.00 - 17.00
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> sierż. Janusz Witczyk
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> piątki wg grafiku 16.00 - 17.00

 

podmiot prowadzący punkt:
> Kuratorzy rodzinni i zawodowi
lokalizacja:
> Kuratorzy rodzinni i zawodowi
ul. Dąbrowskiego 40
42 - 200 Częstochowa
kontakt:
> (0-34) 361 28 17/145/
punkt funkcjonuje:
> od poniedziałku do czwartku 7.30 - 15.00
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> nadkom. Małgorzata Długosz
> podinsp.Leszek Eliasz
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> na wezwanie przez Kuratora Okręgowego jako konsultanci


 

GLIWICE

 

podmiot prowadzący punkt:
> Ośrodek Interwencji Kryzysowej
lokalizacja:
> ul. Świętokrzyska 5
44-100 Gliwice
kontakt:
> (32) 335 53 40
> (32) 335 41 50
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> asp.szt. Adam Lidner
> podinsp. Krzysztof Pasternak
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> każda środa w godz. 16.00 - 20.00


 

JASTRZEBIE ZDRÓJ

 

podmiot prowadzący punkt:
> Biuro Poselskie Posła na Sejm RP
Tadeusza Motowidło
lokalizacja:
> jak wyżej
ul. Północna 20 a
44-335 Jastrzębie Zdrój
kontakt:
478 52 34
punkt funkcjonuje:
> poniedziałek - piątek 16.00 - 21.00
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> asp.szt. Zbigniew Grabowski
> st.asp. Marcin Olszewski
> mł.asp. Aneta Zachariasz
> asp. Andrzej Cebula
> ast.asp. Marcin Olszewski
(032) 478-73-60
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> piątki 16.00 - 17.00

 

podmiot prowadzący punkt:
> Klub Abstynentów ARKA
lokalizacja:
> jak wyżej
ul. Zielona 18a
44-335 Jastrzębie Zdrój
kontakt:
> (32) 471 77 51
punkt funkcjonuje:
> poniedziałek - piątek 16.00 - 21.00
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> st.asp. Marcin Olszewski
> mł.asp. Aneta Zacharjasz
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> II-gi i ostatni wtorek miesiąca 18.00 - 19.00


 

JAWORZNO

 

podmiot prowadzący punkt:
> Zespół Interwencji Kryzysowej
lokalizacja:
> jak wyżej
ul. Piłsudskiego 86
43-600 Jaworzno
kontakt:
> tel. (32) 751 26 52
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> asp.szt. Krzysztof Siedliński
> st.post. Beata Czeczotka
> tel. (32) 618 33 67
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> każdy piątek 14.00 - 16.00


 

KATOWICE

 

podmiot prowadzący punkt:
> Biuro Pomocy Ofiarom Przestępstw
lokalizacja:
> Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPS-u
Katowice ul. Mikołowska 13a
kontakt:
> tel. (32) 2002856, (32) 2002258 w godz. 8.00 - 15.30
> tel. (32) 2571482 w godz. 15.50 - 18.00
punkt funkcjonuje:
> każdy poniedziałek godz. 16.00 -18.00
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> podkom. Aleksandra Gęga
> asp. Anna Wiśniewska
> podkom. Renata Hałabuda
> asp. Daniel Żaba
> sierż. Piotr Sitko
> st.post. Magdalena Głownia
> asp. Anna Kozioł
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> każdy poniedziałek w godz. 16.00 -18.00


 

KŁOBUCK

 

podmiot prowadzący punkt:
> Punkt Pomocy Ofiarom Przestępstw w tym dzieciom i ich rodzinom
lokalizacja:
> Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
ul. Skorupki 46
42-100 Kłobuck
kontakt:
> tel. (34) 3172757
punkt funkcjonuje:
> I i III wtorek miesiąca 16.00 -18.00
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> sierż.szt. Alina Borkowska
> mł.asp. Jarosław Matyszczok
> st. asp. Józef Psój
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> I i III wtorek miesiąca 16.00 -18.00

 


 

LĘDZINY

 

podmiot prowadzący punkt:
> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach
lokalizacja:
> Miejsko Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Lędzińska 24
43-140 Lędziny
kontakt:
> (32) 2167819
punkt funkcjonuje:
> I i ostatni poniedziałek miesiąca 15.00 - 16.30

 


 

LUBLINIEC

 

podmiot prowadzący punkt:
> Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
lokalizacja:
ul. Paderewskiego 18
42-700 Lubliniec
kontakt:
> (34) 3511215
punkt funkcjonuje:
>poniedziałek 18.30 - 19.30
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> st.sierż. Adam Włodarski
> sierż. Dariusz Pinkowski
> sierż. Iwona Ochman
> st.post. Artur Krysiak
> st.post.Krzysztof Broniarek
> st.post.Arkadiusz Kawalec
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> poniedziałki 18.30 - 19.30
> w punkcie pełnią również dyżury pracownicy Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej oraz konsultanci ds. uzależnień.

 


 

MIKOŁÓW
 

podmiot prowadzący punkt:
> Terenowy Punkt Doradztwa Kryzysowego
lokalizacja:
> Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki
"ZMIANA"
ul. Krawczyka 16a
43-190 Mikołów
kontakt:
> (32) 226-41-76
punkt funkcjonuje:
> poniedziałek - piątek w godz. 15.00 - 19:00
> 2 soboty w miesiącu w godz. 11:00 - 15:00
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> mł.asp. Grzegorz Czech
> mł.asp. Anna Musioł
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 16:00 - 18:00
> ostatni czwartek miesiąca w godz. 16.00 - 18.00

 


 

MYSZKÓW

 

podmiot prowadzący punkt:
> Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
> Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy "JEDNOŚĆ"
> ul. 11 Listopada 32 (parter, II klatka)
> 42-300 Myszków
kontakt:
> (34)3131714
punkt funkcjonuje:
> poniedziałek w godz. 17.00 - 19.00
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> st.asp. Jerzy Rymaszewski
> mł.asp. Jarosław Biały
> mł.asp. Piotr Winkler
> sierż.szt. Zbigniew Oleksiak
> st.sierż. Tomasz Żurawski
> st.asp. Jerzy Rymaszewski
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> poniedziałki 17.00 -19.00


 

PIEKARY ŚLĄSKIE

 

podmiot prowadzący punkt:
> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
lokalizacja:
> Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
> ul. Olimpijska 3
41-943 Piekary Śl.
kontakt:
> (32)7681638
punkt funkcjonuje:
> poniedziałki 7.30- 17.00
> wtorki - piątki 7.30 - 15.30
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> st. sierż. Dariusz Jóźwiak
> mł.asp. Krzysztof Góra
> ml.asp. Roman Biernat
> sierż. Beniamin Sionkowski
> mł.asp. Jacek Włodarczyk
> st.post.Michał Matura
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> wtorki 10.00 - 12.00

 

podmiot prowadzący punkt:
> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
lokalizacja:
> Dzienny Ośrodek Opiekuńczy dla dzieci do lat 4
ul. Skłodowskiej 106
41-947 Piekary Śl.
kontakt:
> (32)7677714
punkt funkcjonuje:
> poniedziałek - piątek 7.30 - 11.00
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
>sierż szt.Grzegorz Tajak
> mł.asp. Michał Gandera
> sierż. Tomasz Dyszy
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> wtorki 10.00 - 12.00


 

PSZCZYNA

 

podmiot prowadzący punkt:
> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
lokalizacja:
> jak wyżej
ul. Dworcowa 23
43-200 Pszczyna
kontakt:
> (32)4490145
> fax. (0-32) 449 01 45
> pcprpszczyna@interia.pl
punkt funkcjonuje:
> poniedziałki 7.00 - 16.30
> wtorki - piątki 7.00 -15.30
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> st. asp. Adam Nowak
> st. post. Ewa Kościelniak
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> zależnie od potrzeb, bez określenia ram czasowych


 

RACIBÓRZ

 

podmiot prowadzący punkt:
> Raciborskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw
lokalizacja:
> Osiedle Hetmańskie
ul. Żółkowskiego 21
47-400 Racibórz
kontakt:
> (32)4155270
punkt funkcjonuje:
> poniedziałek - piątek: godz. 8.00-15.00
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> sierż.szt. Jacek Chawa
> sierż.szt. Ryszard Serafin
> asp.sztab. Mirosław Wolszczak
> mł.asp. Krzysztof Kalinka
> sierż.szt. Krzysztof Biskup
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> wtorek i czwartek: 16.00 - 18.00
> w punkcie pełni również dyżur pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

RUDA ŚLĄSKA

 

podmiot prowadzący punkt:
> Rudzkie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw
lokalizacja:
> punkt przyjmowania interesantów
ul. Niedurnego 36
IV piętro pok. 411b
kontakt:
> 608-853-821
> e-mail: rspop@op.pl, www.rspop.prv.pl
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> podkom. Krzysztof Piechaczek
> asp. Adam Mann
> sierż. Zbigniew Pyłka
> podkom. Krzysztof Piechaczek
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> zależnie od potrzeb, bez określenia ram czasowych


 

RYBNIK

 

podmiot prowadzący punkt:
> Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii
lokalizacja:
> ul. Chrobrego 16
44-200 Rybnik
kontakt:
> (32) 422 56 39
e-mail oikip@neostrada.pl
policjanci współpracujący z punktem:
> nadkom. Aleksandra Nowara
> asp.szt. Grzegorz Ociepa
> podkom. Romuald Buchta
> podkom. Marek Budzik
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> zależnie od potrzeb, bez określenia ram czasowych

 

 

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

 

podmiot prowadzący punkt:
> Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw
lokalizacja:
> ADM, ul. Kapicy 15
41-106 Siemianowice Ślaskie
kontakt:
> (32) 220 7969, 0-509 568-980
> e-mail: SSPOP@neostrada.pl
punkt funkcjonuje:
> poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 20.00
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> sierż. Karol Ciołek (32) 220 3394
> mł. asp. Adam Grześkowiak (32) 220 3394 wew. 259
> sierż. Tomasz Bakalarz (32) 220 3394
> st. post. Marek Drapacz (32) 220 3394
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> poniedziałki, środy, piątki w godz. 17.00 - 19.00

 

podmiot prowadzący punkt:
> Stowarzyszenie Pomocy Kobietom i Młodzieży "Kangurek"
lokalizacja:
> Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
ul. Budryka 2
41 - 103 Siemianowice Śląskie
kontakt:
> (32) 229 46 62
e-mail szok-zsoiz@tlen.pl
punkt funkcjonuje:
>od poniedziałku do czwartku 14.00 - 17.30
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> stosownie do potrzeb, bez określenia czasowego


 

SOSNOWIEC

 

podmiot prowadzący punkt:
> Punkt Informacyjno - Konsultacyjny
lokalizacja:
ul. Hallera 68
kontakt:
> (32) 291-22-90
punkt funkcjonuje:
> poniedziałek - 18.00 - 19.00
> wtorek, piątek - 16.00 -18.00
> środa - 14.30 -15.30
> czwartek - 15.30 -17.00
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> sierż.szt. Tomasz Nowakowski
> sierż.szt. Waldemar Krypczyk
> asp. Krzysztof Dzwonek
> sierż.szt. Arkadiusz Przybylak
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> wtorki, piątki - 16.00 - 18.00

 

podmiot prowadzący punkt:
> Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
lokalizacja:
ul. Kisielewskiego 4
41-219 Sosnowiec
kontakt:
> (32) 292-02-03
punkt funkcjonuje:
> I poniedziałek miesiąca - 16.00 -18.00
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> mł.asp. Marcin Adamczyk
> sierż. szt. Piotr Dudała
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> I poniedziałek miesiąca - 16.00 - 18.00

 

podmiot prowadzący punkt:
> Punkt Pomocy Ofiarom Przestępstw
> ul. Szymanowskiego 5a
41-219 Sosnowiec
kontakt:
> (32) 298 93 87
punkt funkcjonuje:
> środy w godz. 8.00 - 20.00
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> sierż. Paweł Warchoł
> podkom. Radosław Wola
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> I i III środa - 16.00 - 18.00


 

ŚWIĘTOCHŁOWICE

 

podmiot prowadzący punkt:
> Wspólnie: KMP, MOPS i ZOZ
lokalizacja:
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy - Przystań
ul.Zubrzyckiego 36
41-600 Świętochłowice
kontakt:
> (32) 3452165
punkt funkcjonuje:
> całodobowo
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> sierż. szt. Iwona Gruca (032) 349-02-63
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> poniedziałki - piątki stosownie do potrzeb


 

TARNOWSKIE GÓRY

 

podmiot prowadzący punkt:
> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
lokalizacja:
> jak wyżej
ul. Sienkiewicza 16
42-600 Tarnowskie Góry
kontakt:
> (32)3818101
punkt funkcjonuje:
> poniedziałki 15.00 - 17.00
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> asp.szt. Stanisław Madej
> mł. asp. Rafał Biczysko
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> poniedziałki 15.00 - 17.00


 

WODZISŁAW ŚLĄSKI

 

podmiot prowadzący punkt:
> Stowarzyszenie Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich
lokalizacja:
> Budynek MOPS i KP Radlin
ul. Solskiego 15
44-310 Radlin
kontakt:
> (32) 4530728
> e-mail: bporadlin@free.ngo.pl
punkt funkcjonuje:
> poniedziałki i wtorki 10.00 - 14.00
> środa 15.00 - 18.00
> czwartki 14.30 - 16.30
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> st.asp. Kazimierz Bierski
> sierż.szt. Robert Fryc
> st.asp. Tomasz Pinecki
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> w dniach i godzinach otwarcia punktu (j.w.)

 

podmiot prowadzący punkt:
> Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
lokalizacja:
> jak wyżej
ul. Wałowa 30
44-307 Wodzisław Śląski
kontakt:
> (32) 4556032
punkt funkcjonuje:
> całodobowo
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> nadkom. Bogdan Polak
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> wtorki od godz. 14.00 - 16.00

 


 

ZAWIERCIE

 

podmiot prowadzący punkt:
> Punkt Pomocy Rodzinie w Sytuacjach Kryzysowych przy Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawierciu
lokalizacja:
> Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Powstańców Śl. 6
42-400 Zawiercie
kontakt:
> 6722175
punkt funkcjonuje:
> poniedziałki 17.00 - 19.00
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> nadkom. Danuta Markut
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> 1 x w miesiącu poniedziałek 17.00 - 19.00

 

podmiot prowadzący punkt: wyjaśnić
> Punkt Interwencji i Porad przy Prezydencie Miasta Zawiercie
lokalizacja:
> Miejski Ośrodek Kultury
ul. Piastowskiej 1
Zawiercie
kontakt:
> 6724331
punkt funkcjonuje:
> wtorki, środy, czwartki 9.00 - 13.00
>nie zostały wprowadzone stałe dyżury, zgodnie z ustaleniami w
konieczności konsultacji, pracownik punktu nawiąże kontakt z
przedstawicielami kierownictwa KPP w Zawierciu.


 

ŻORY

 

podmiot prowadzący punkt:
> Ośrodek Interwencji Kryzysowej
lokalizacja:
> Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Boryńska 13
44-240 Żory
kontakt:
> 4357840
> 4343415
punkt funkcjonuje:
> poniedziałek - piątek 8.00 - 20.00
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> mł. asp. Kamila Siedlarz
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> II czwartek miesiąca 16.00 - 18.00


 

ŻYWIEC

 

podmiot prowadzący punkt:
> Powiatowy Punkt konsultacyjny Dla Ofiar Przestępstw
lokalizacja:
> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. ks. Prałata S. Słonki 24
34-300 Żywiec
kontakt:
> 8619419
punkt funkcjonuje:
> wtorki 15.00 - 17.00
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> nadkom. Włodzimierz Sikora
> st. asp. Dariusz Pałgan
> st.asp. Jerzy Dadok
> mł.asp. Andrzej Nowak
> sierż.szt. Mirosław Hubka
> sierż. Szymon Łodziana
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> wtorki 15.00 - 17.00
 

 

Powrót na górę strony