Oficer prasowy

Oficer prasowy jednostki

Oficer prasowy

Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu

mł. asp. Sebastian Bijok

mł.asp. Sebastian Bijok

 e-mail: rzecznik@zabrze.ka.policja.gov.pl

tel. komórkowy 798030322

tel.stacjonarny 47 85 432 10

Oficer prasowa przekazuje informacje dziennikarzom w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 pod numerami telefonów: 47 85 432 10 i +48 798030322. W tych godzinach odbierana jest również poczta elektroniczna pod adresem: rzecznik@zabrze.ka.policja.gov.pl.

Poza wyznaczonymi godzinami oraz w soboty, niedziele i święta jestem dostępny pod numerem komórkowym +48 798 030 322. Wtedy jednak udzielane są informacje dotyczące tylko i wyłącznie wydarzeń nadzwyczajnych.

Oficer prasowy nie udziela porad prawnych, nie odpowiada na pytania prawne i nie zajmuje się interpretacją przepisów prawa oraz nie przyjmuje skarg i wniosków od interesantów. Podany adres poczty e-mail nie służy do przekazywania zawiadomień o przestępstwie oraz innych pism procesowych. Zawiadomienia o przestępstwie oraz inne pisma procesowe należy kierować na adres: komendant@zabrze.ka.policja.gov.pl

nformujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (II SAB 372/03) obowiązek udostępniania informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej, bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.
Ponadto, w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. II S.A. 3301/02), w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania. Na podstawie art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Informacja taka nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 Ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 3a ustawy prawo prasowe). Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
Ograniczeniu podlega dostęp do informacji publicznej w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych, lub ze względu na prywatność osoby (art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej)

 

 W przypadku nieobecności mł. asp. Sebastiana Bijoka, obowiązki oficera prasowego pełni:

asp. Adam Strzodka

tel. komórkowy 798030322

tel.stacjonarny ,47 85 433 58

e-mail: rzecznik@zabrze.ka.policja.gov.pl

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony